воскресенье, 24 ноября 2013 г.

Сьогодні до нашої дівочої команди приєднався хлопець-Лисенко Констянтин:)
Вітаємо!!! 

четверг, 7 ноября 2013 г.

Знайшли дуже цікаву інформацію в Інтернеті, про те,  як підлітки нашого віку вже стали успішнимми.
Наймолодші Інтернет - мільйонери.
 
 
 
Кетрін і Девід Кук
 
Вік на початку проекту: 15 і 17 років.
 
Компанія: My Year Book.
 
Дохід: $10 мільйонів.
 
Як усе починалося : їм вдалося все порівняно легко. Коли Кетрін було 15 років, а її братові – 17, вони придумали вивісити в онлайні безкоштовну версію шкільного щоденника, де кожен міг би отримувати і відправляти анонімну думку про якусь людину ( однокласника, однокурсника). Звичайно, там це досить популярні речі, тому брат і сестра змогли випросити в свого старшого брата 250 тисяч доларів на становлення проекту. Сайт був запущений у квітні 2005 року і за перший же рік дістав перший мільйон зареєстрованих відвідувачів. Через п’ять років вартість сайта склала 10 мільйонів доларів. Звичайно, з таким початковим капіталом можна розкрутити що завгодно, але вони досягли багато чого, будучи підлітками.
 
 
 
 Ешлі Кваллс
 
Вік на початку проекту: 14 років.
 
Компанія: Whatever Life
 
Дохід: $ 4 мільйони.
 
Як усе починалося: у 2004 році, коли Ешлі було всього 14 років, вона випросила у мами всього 8 доларів і запустила в роботу  сайт www.whateverlife.com.
 
На цьому сайті вона детально розповіла про премудрощі НТМL, які можуть стати в пригоді користувачам соціальної мережі Myspace.
 
Крім того, Ешлі викладала в загальний доступ й інші легальні «хакі» для цієї соціальної мережі.
 
Незабаром Ешлі почала заробляти 70 тисяч доларів США на місяць. Зараз її доходи досягають п’ятизначних сум, а вартість сайта оцінена в чотири мільйони.
 
 
 
Поль Бурке
 
Вік на початку проекту: 18 років.
 
Компанія: немає.
 
Дохід: $300000/місяць.
 
Поль Бурке задумався про прибутковий бізнес пізніше за інших – у 18 років. Він спробував партнерський маркетинг у мережі, і першого ж місяця заробив 600 доларів.
 
Після цього Поль почав працювати ще більше, і менш ніж через рік він отримував уже 300 тисяч на місяць. Він досі працює в партнерському маркетингу, плюс завів власний блог, де викладав власні думки й поради зі свого роду діяльності.
 
Для довідки: партнерський маркетинг(аффіліанет-маркетингу) – це один із інструментів Інтернет – маркетингу. Такий вид діяльності можна визначити як партнерський бізнес, де партнер отримує гроші за кожного відвідувача, передплатника або покупця, приведеного ним у якийсь бізнес.
 
 
 
Джульєта Бріндек
 
Вік на початку проекту: 10років.
 
Компанія:Міss О аnd Frіеnds.
 
Дохід: $15 мільйонів.
 
            Бріндек зі своїми друзями зробили сайт для маленьких дівчаток, який був би цікавий усім відвідувачкам. За короткий строк цей сайт почали відвідувати мільйони дівчаток віком від 8 до 12 років, і сайт почав заробляти величезні гроші на рекламі.
 
Після цього Джульєта випустила першу книгу, яка розійшлася накладом 120 тисяч копій. Зараз її бізнес оцінюється в 15 мільйонів доларів США.
 
 

пятница, 4 октября 2013 г.

Учасники нашої групи: Юлія Охріменко, Зубрицька Анастасія, Піддубна Кристина та Онищенко Анастасія
Домашнім завданням нашої групи було створити "Економічний словник", ми знайшли найчастіше вживані терміни в економіці, щоб легше було зрозуміти один одного в нашому клубі:)

Активи — все, чим володіє підприємство і що йому належить — оборотний капітал, основний капітал, нематеріальні активи.
Акціонерне товариство — компанія, що є юридичною особою, капітал якої складається з внесків пайовиків — акціонерів і засновників. Це форма організації виробництва на основі залучення коштів шляхом продажу акцій. Існують закриті і відкриті акціонерні товариства.
Акція — цінний папір, що випускається акціонерним товариством, який дає право її власнику, члену акціонерного товариства, брати участь у його управлінні й одержувати дивіденди з прибутку. Грошова сума, позначена на акції, — номінальна вартість акції; ціна, по якій вона продається, — курс акцій. Акції бувають: привілейовані, іменні, на пред'явника та ін.
Бізнес-план підприємства — структурований план основних аспектів діяльності розвитку підприємства, розроблюваний на основі стратегії підприємства.
Біржа — організаційно оформлений, регулярно функціонуючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами (фондова біржа) або оптова торгівля товарами за стандартними зразками (товарна біржа).
Біржова ціна — ціна на товари, що реалізуються у порядку біржової торгівлі.
Дивіденд — частина прибутку акціонерного підприємства, що розподіляється між акціонерами після сплати податків та інших обов'язкових платежів. Дисконтна ставка — ставка відсотка, за якою майбутня вартість грошей приводиться до теперішньої їхньої вартості, тобто відбувається процес дисконтування.
Економіка — народне господарство країни або його галузь; терміном «економіка» визначають науки, які вивчають специфіку виробничих процесів у певній галузі або сфері суспільного виробництва, наприклад, «економіка промисловості», «економіка підприємництва», «економіка праці» тощо.
Капітал — сукупність матеріальних та грошових коштів, а також інтелектуальних здобутків, використовуваних у процесі виробництва та інших сферах діяльності з метою отримання прибутку. У більш вузькому значенні — активи фірми (підприємства) за мінусом її зобов'язань (заборгованості).
Компанія — підприємство, капітал якого являє собою об'єднану власність декількох самостійних підприємств.
Кредит — позика на певний строк у грошовій або товарній формі на умовах повернення і сплати відсотка за користування. Існують три форми кредиту— банківський, державний, комерційний. Банківський кредит надається банками у грошовій формі підприємствам і організаціям, населенню (переважно індивідуальним підприємцям), державі. 
Ліцензія — дозвіл, який надається державними органами юридичним і фізичним особам на здійснення певних видів суспільно корисної діяльності, у тому числі зовнішньоекономічної, використання нематеріальних ресурсів протягом певного терміну за обумовлену винагороду.
Маркетинг — система організації діяльності сучасного підприємства, фірми, в процесі товарного відтворення, в якій в основі прийняття господарських рішень покладені вимоги ринку, реальні запити, потреби покупців у товарах і послугах та виробничо-збутові можливості даного підприємства, фірми.
Патент— виданий державним органом (патентним відомством) охоронний документ, який підтверджує право власника на відповідний об'єкт промислової власності.
Підприємство — організаційно відокремлена і економічно самостійна ланка виробничої сфери народного господарства, що спеціалізується на виготовленні продукції, виконанні робіт і наданні послуг.
Підприємництво — самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, наданню послуг і заняттю торговельною діяльністю, з метою отримання прибутку.
Податки — обов'язкові нормовані платежі до державних або місцевих бюджетів, що їх вносять фізичні та юридичні особи.
Ринок — цілісна система економічних відносин і зв'язків між покупцями і продавцями, що будуються на основі ринкових цін.
Ціна — це грошовий вираз вартості товару; кількість грошей, що сплачується або одержується за одиницю товару або послуги; одночасно ціна відображає його споживчі властивості, купівельну спроможність грошової одиниці, силу конкуренції та ін.